ELEKTRİK BÖLÜMÜ

OHM Kanunu

OHM KANUNU: Direnç bulunan bir devrede gerilim, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı açıklar. Devreye uygulanan gerilim eşit aralıklarla arttırıldığında, devre akımının da eşit miktarda arttığı görülür. Devre geriliminin devre akımına oranı sabittir. Sabit kalan E/I oranına devre direnci ( R ) denir.

OHM KANUNU: Bir elektrik devresinde değişen gerilim değerlerinin sağladığı akım değerlerine oranı sabittir ve devre direncine eşittir.

Değişim Formülleri:

E=I*R

I=E/R

R=E/I

DİRENÇ:

1. Elektrik akımına gösterilen zorluktur.

2. Bir elektrik devresinde E/I oranını sağlayan sabite denir.

OHM'LUK DİRENÇ DEĞERİ:

1. İki nokta arasındaki 1 voltluk gerilim farkı altında devreden 1 amperlik akım geçmesini sağlayan direnç değeridir.

2. 0 °c de 1mm² kesitinde ve 106,3 cm uzunluğunda civa sütununun elektriğe gösterdiği dirence eşittir.

DİRENÇ MALZEMESİ: Bir maddenin atomunun son yörüngesindeki elektron sayısı 4 adet ise o madde direnç malzemesidir.
 

OHM KANUNU: ‘;;Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,
iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.’;;
1827 yılında bu kanun G. S. Ohm tarafından bulundu ve 
OHM kanunu olarak adlandırıldı.
Ohm = Volt / Amper olarak ifade edildi.
R = V / İ olarak gösterilir. 


 


Dirençlerin seri ve paralel bağlanmalarını öğrendiğimize göre 
bu konu ile ilgili iki problem çözelim.
Soru 1 :
A B noktasında ölçülen direnç değeri nedir ? Değerler ohm 
olarak alınacak. 

Soru 2 :

İkinci olarak aşağıdaki devre de aynı soruyu 
tekrarlayalım.( 29. 4.1992 TGM sorusu ) 
 A B noktaları arasında ölçülen direnç değeri nedir.
OHM KANUNU: Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç 
arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm 
kanunu adı verilir.

1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır:

“;Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım 
şiddetine oranı sabittir.”;

R =  V / İ  ( 1 )      
V =  İ x R  ( 2 )
İ  =  V / R  ( 3 )

şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç resistans veya 
empedans olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir.

Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım,
bir de 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok 
suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz.
Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma,
depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir.

Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız,
direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir, 
geçemeyen itişip duran bir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür 
ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar.

Direnç birimi “;Ohm“;dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok 
direnç var anlamına gelir.

Örnek: Bir elektrik ocağı teli 440 Ohm olsun, bununla yapılan 
elektrik ocağı ne kadar akım akıtır?

Cevap: Kullandığımız şebekede gerilim 220 volttur. 220 = 440 x İ olur,
buradan İ'nin de    
0.5  Amper olduğunu görürüz.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=